2019EKO AZARO HAUTESKUNDEAK

Botoa emateko baldintzak: (ikus LOREGen 2. artikulua)

  • Indarrean dagoen hauteskunde-erroldan Erroldatutako pertsonak eta izena emanda daudenak (2019ko ekainaren 27).
  • Adinez nagusia izatea, 18 urte beteta izatea.

Gorte nagusietarako hauteskundeetan bozkatzeko botoprozedura berezia osatzen duten agiriak

Hauteskunde-mahaiak osatzen dituztenentzako eskuliburua


Formulario hau betetzen baduzu, zure errolda-datuak kontsulta ditzakezu: bozkatu behar duzun tokia eta hauteskunde-mahaiaren karguren bat zozketan esleitu zaizun.

Adierazi zure NAN edo IFZ zenbakia eta lehen abizena, jakiteko non egokitu zaizun bozka ematea.

(*) NAN (jarri letra)/IFZ :

(*) Lehen abizena:

NOTA: (*) ikurraz markatutako eremuak nahitaez bete behar dira.