Ondasunen edo jabetzen ziurtagiria

Xedea

– Eskatzaileak dituen eta Udaleko administrazio-erregistroetan jasota dauden ondasunak edo jabetzak (higigarriak edo higiezinak) jasotzen dituen ziurtagiriaren edo ondasunak edo jabetzak izatea ukatzen duen ziurtagiriaren eskaera.

Nork egin dezake izapidea?

– Pertsona interesduna edo beste bat haren izenean.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

 Eskabide orokorra dagokion pertsonak beteta eta sinatuta.

Nola eta noiz ebazten da?

– ERABILERA OHIKOENAK: ondare-aitorpena, babes ofizialeko etxebizitza, etxebizitzak zaharberritzeko diru-laguntzen eskaera, beka-eskaera, ofiziozko abokatuaren eskaera eta plaza-eskaera hirugarren adinekoen arretarako egoitzetan.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.