Udalarekin ordaindu gabeko zorrik ez izatearen ziurtagiria

Xedea

– Interesdunak Erakundeari ordaindu gabeko zorrik ez duela adierazten duen agiria eskatzea edo lortzea.

Nork egin dezake izapidea?

– Edozein pertsona fisiko edo juridikok.

Baldintzak

– Erakunde horrekin ordaindu gabeko zorrik ez izatea.

Nola egin daiteke izapidea? / Aurkeztu beharreko agiriak

– Eskabide Orokorra.

– Eskatzailea eta titularra pertsona bera ez direnean, bere NANaz gain, titularraren NANaren kopia ere aurkeztu beharko du.

Nola eta noiz ebazten da?

– Izapidetzeko epea: berehala.

Non kontsulta daiteke izapidetze-egoera?

– Hemen kontsulta daiteke: Herritarren karpeta – Nire espedienteak.